Mann jobber med byggetegninger for hytte

Dette er byggereglene for hytte

Skal du bygge ny hytte og lurer på hvilke byggeregler som gjelder for deg? Det er mye å forholde seg til, fra strandsone til byggefelt, materialer, utforming, tomtefeste, natur- og kulturverdier, avløp og infrastruktur.

Mange går med en hyttedrøm i magen, men realiteten kan fort bli overveldende. Det er mange regler, forskrifter og kommunale planer for hytter og fritidsboliger, men ikke fortvil. Her får du en oversikt over de viktigste byggereglene for deg som skal bygge hytte.

 

Hyttefelt eller utmark?

Det første man må avklare før man begynner å bygge hytte er jo hvor hytta skal være. Ønsker du deg hytte i et eksisterende hyttefelt, en liten jakthytte på vidda eller et lite naust ved sjøen? Noen områder tillater kun hytter av typisk størrelse, altså mellom mellom 40 - 80 m2, mens andre områder tillater høgstandard hytter på over 80 m2. Jakthytter og fiskebu er små hytter i områder som tradisjonelt er knyttet til jakt og fiske.

 

Med eksisterende områder for fritidsbebyggelse er det ofte lagt inn klare rammer for infrastruktur, avløp, vann og elektrisitet med en reguleringsplan som bestemmer hvilke type fritidsboliger du kan bygge. Du bør sette deg godt inn i reguleringsplanen for området du ønsker å bygge hytte i, før du begynner å planlegge utformingen av selve hytta.

 

For deg som ønsker å bo enda tettere på naturen og bygge utenfor etablerte hyttefelt er det flere ting du må ta hensyn til. Det er strenge regler rundt vern av natur- og kulturverdier, og det legges vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Landbruks, natur og friluftsområder er ganske strengt regulert, så her har du liten sjanse for å bygge.

 

Små jakthytter kan ofte bygges i utsatte områder i fjellet eller ved vann, da de oppleves som stedstilpassede bygninger med en tradisjonell tilknytning til området. På grunn av den sparsommelige størrelsen og standarden vil de heller ikke påvirke området i samme grad som en vanlig hytte.

Hvis du er på jakt etter en mindre hytte kan HEIMBOhytte 30 være noe for deg.

 

Materiale, farge og utforming

De fleste hytteområder har klare regler for bruk av materialer og farger. Estetikk er høyt vektlagt og utseende på hytta skal passe inn med resten landskapet og nærliggende bygninger. Hytteområder i skog og fjell har ofte krav om at utforming og bruk av materialer skal tilpasses naturen og at naturmaterialer som tre, torv og stein skal brukes så langt det er mulig. Du bør også unngå sterke farger, skarpe kontraster og glansede overflater.

 

Selv om det ofte er krav til bruk av tradisjonelle materialer er det mange som ønsker seg hytter med et moderne preg. HEIMBOhytter er laget i tradisjonell stil og passer inn i de fleste hytteområder. Men med selvbærende vegger er det likevel enkelt å både helt eller delvis fjerne innvendige vegger slik at du får en åpen og moderne stil på hytta.

 

Tomtefeste, skatt og avgifter

Det er ikke bare kostnader rundt materialer og montering du må tenke på hvis du skal bygge ny hytte. Det er flere årlige avgifter som skatt, kommunale avgifter og eventuelle tomtefester du må inkludere i budsjettet.

Hver kommune har egne regler for eiendomsskatt og kommunale avgifter for hytter. For mer informasjon kan du besøke nettsiden til din kommune.

De fleste hytter i Norge er bygget på festet tomt, altså at du eier en bygning på en tomt som du leier av en grunneier mot en årlig sum. Hvis du skal bygge hytte med tomtefeste bør du avklare enkelte ting i forveien. For eksempel om det er mulig å regulere festeavgiften etter tomteverdi eller konsumprisindeks. Sett deg godt inn i festekontrakten før du signerer.

 

Infrastruktur og terrengtilpasning

Hvis du skal kjøpe en hyttetomt som du ønsker å bygge på er det viktig å vite hvordan tomten er regulert. Kanskje ønsker du deg en større hytte, da er det dumt å oppdage etter at byggesettet er bestilt at tomten kun tillater bebyggelse av mindre hytter.

 

Før du begynner å bygge må du også sikret lovlig adkomst til hytta. Det betyr ikke at du må ha bilvei helt opp til hytta, men tomteeier må ha tinglyst rett til å bruke eventuell vei. Dette gjelder også hvis du må gå over grunn som eies av andre enn deg selv.

 

Noen ganger må terreng og vegetasjon fjernes for å gi plass til ny vei, dette kan ofte ende opp med å skape større inngrep i naturen enn bebyggelsen av selve hytta. Å bevare utmark og vegetasjon i størst mulig grad er en forutsetning. Sett deg godt inn i fastsatte bestemmelser fra kommunen om hvordan du skal tilpasse bebyggelse og infrastruktur til terreng.

 

Bygge i strandsone?

Det er strenge regler rundt bebyggelse i strandsonen, altså 100 meter i horisontal retning fra strandlinjen. Dette gjelder også for mindre bygg, som for eksempel et uthus. Selv noe så enkelt som å sette opp en hekk eller et gjerde kan være forbudt etter fritidsloven.

 

Hvis du ønsker å bygge i strandsonen må du søke om dispensasjon, det krever spesielt gode begrunnelser på hvorfor du bør få lov til å bygge i strandsonen. Unntaket er hvis du skal bygge i strandsoner som er regulert til bebyggelse. Selv om lovverket rundt dispensasjon for bebyggelse i strandsonen egentlig er ganske strengt, viser tall fra SSB at en stor andel av søknader for dispensasjon for bygging i strandsonen blir godkjent.

 

Vann og avløp

Hvis du ønsker innlagt vann og avløp på hytta må du sette deg inn i kommunale rensekrav. Det er strenge regler for avløpsvann som slippes ut i utmark, spesielt i områder med sårbar natur og drikkevann.

Først må du kartlegge hvilke vann- og avløpsforhold det er rundt tomten. Undersøk om du kan koble deg på kommunalt avløpsnett. Hvis ikke må du ha en løsning for privat renseanlegg. Ta kontakt med kommunen for å finne ut hvilke rensekrav som gjelder for deg. Du kan også lese denne veiledningen fra miljødirektoratet.

 

Dokumentasjonskrav og søknadsplikt

Det er søknadsplikt på alle bygninger på over 50m2. Dokumentasjonskrav ved byggesøknad for hytte er ganske omfattende, fra situasjonstegninger, plantegninger, estetisk redgjørelse, miljøhensyn og veglov. For full oversikt kan du besøke byggesakskontoret sine sider om dokumentasjonskrav for hytter.

 

30 års erfaring med HEIMBOhytter

For å være sikker på at du får en hytte som både oppfyller dine ønsker og behov, samt alle krav og byggeregler, er det lurt å få hjelp av en spesialentreprenør på hytter. Heimo Johansen Byggesenter har produsert kvalitetshytter siden 1986. Våre HEIMBOhytter kommer i 17 forskjellige precut byggesett, så du har mye å velge mellom. Da vi kjøper materialer direkte fra leverandør får du en kvalitetshytte til en hyggelig pris.

Ta kontakt i dag via vårt online skjema. Du kan også nå oss på mail post@heimbohytter.no eller ringe oss på telefon 78 99 70 60. Vi hjelper deg med hyttedrømmen!