Byggearbeider med hjelp studerer byggeplaner

Dette er byggereglene for garasje

Skal du bygge ny garasje og lurer på hvilke regler som gjelder? En byggesak kan være en lang og komplisert prosess, men det er det ikke sikkert at du trenger. Det kan hende at det holder med en ferdigattest etter garasjen er bygget og klar. Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder for deg som skal bygge ny garasje.

Unntak fra å søke

Om man har unntak fra å søke kommer hovedsakelig an på garasjens størrelse. Hvis den er under 50 kvadratmeter trenger du som regel ikke å søke, men det er noen andre punkter som også må møtes. Den må ha rett avstand fra vei, sjø og jernbane samt en meter fra nabogrensen og en meter fra andre bygninger på eiendommen. Garasjen kan ikke ha et mønehøyde på over fire meter eller gesimshøyde på over tre meter. Den kan heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger eller ha kjeller.

 

Få hjelp til byggesak- og søknad

Hvis garasjen ikke oppfyller disse kravene, må du sende inn en søknad til kommunen. Dette kan være en komplisert prosess så her anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk for veiledning. Du må kunne forsikre kommunen om alt fra brannsikkerhet til hensyn til naboer, vei og natur. For å være sikker på at alt blir sendt inn riktig og til rett tid, kan det lønne seg å få hjelp av noen som kan det.

 

Skal du bygge ny garasje?

Heimo Johansen Byggesenter har over 30 års erfaring. Vi kjøper materialer direkte fra leverandør, på den måten slipper vi fordyrende mellomledd og du får en garasje til en hyggelig pris. Les mer om våre Heimbo garasjer her. Du kan også ta kontakt eller ringe oss på telefon 78 99 70 60.